Our Blog

Visualiseringsverktøy for bedre arealplanlegging

| 05/12/2019 | i Nyheter | av Linda Bay

 

Mangel på dialog mellom utbygger, lokalbefolkning og samfunnsaktører fører ofte til store forsinkelser, økte kostnader og i verste fall stopp av prosjekter. Ved å ta i bruk verktøyet fra ARCT kan man avdekke kritiske forhold i planleggingsfasen og unngå dyre endringer i prosjektet.

Nylig lanserte selskapet en betaversjon av verktøyet, ARCT beta. Løsningen gir deg tilgang til et begrenset utvalg av funksjoner som du kan prøve helt gratis. Målet er å få mange potensielle brukere til å teste betaversjonen, samt bidra med tilbakemeldinger og innspill som kan brukes for å gjøre løsningen enda bedre.

Her kan du teste løsningen:

Nå kan du teste verktøyet gratis.

 

Enkel visualisering av beslutningsgrunnlaget

Hjernen bak det interaktive verktøyet, Karin Berentsen, har mer enn 30 års erfaring fra energibransjen og Equinor. Hun har selv følt på kroppen hvor vanskelig det kan være å fatte beslutninger basert på tall og beregninger i et excel-ark.

– Da jeg jobbet for Statoil i Alaska, USA savnet jeg et verktøy som kunne visualisere de ulike faktorene som påvirker beslutningsgrunnlaget i prosjektene, forteller Berentsen.

Hun har valgt å bruke kart med ikoner og fargeskalaer for å visualisere graden av risiko og sårbarhet i arealplanlegging.

– Enkel visualisering av komplekse prosesser gjør det lettere å forutse om tiltaket beveger seg inn i et «minefelt» eller ikke når det planlegges en utbygging, fortsetter hun.

Verktøyet kan også benyttes til miljø- og bærekraftsrapportering. En av grunntankene til Berentsen er at løsningen skal bidra til mer bærekraftig prosjektutvikling hvor negative effekter på miljøet minimaliseres.

 

ARCT benytter Google maps i kombinasjon med satellittbilder fra ESA til å visualisere infrastrukturprosjekt og arealbruk.

See more information.