Workshop

ARCT™ WORKSHOP

FNs BÆREKRAFTSMÅL

I dag forventes det at virksomheter innarbeider FNs bærekraftsmål i sin daglige drift.

Hva betyr dette for vår virksomhet?

ARCT tilbyr en engasjerende og praktisk workshop i FNs bærekraftsmål.
ARCT™ er en unik metode og kartleggingsverktøy for å involvere interessenter i veikrysset mellom samfunn, miljø og næringsliv.

  • Det digitale kartleggings-verktøyet ARCT™ brukes for å score og rapportere på FNs bærekraftsmål.
  • Vi benytter praktiske eksempler som involverer og engasjerer.
  • En ideell gruppe har 5-20 deltakere med 5 personer per bord.
  • Vi tilbyr varighet fra 2 timer til heldags workshop.
  • Formatet på workshopen kan skreddersys til din bedrift.

ARCT™ MAPPING TOOL
Interessent involvering – Stakeholder Engagement

ARCT™ er et digitalt kartleggingsverktøy som visualiserer hvordan ethvert prosjekt – ut fra sin lokasjon, påvirker og kan tilpasses omkringliggende miljø og samfunn på en bærekraftig måte.

ARCT™ tilbyr en unik løsning i å rapportere på bærekraft og FNs Global Goals.

ARCT™ er et sky-basert dataverktøy utviklet med støtte fra Innovasjon Norge, partnere og European Space Agency (ESA).

ARCT™ KURSLEDERE

Våre kurslederne har lang erfaring med bærekraft, samfunnsansvar og business.
De guider dere på valg av mål, implementering, måling og rapportering.

KARIN BERENTSEN

Grunnlegger og daglig leder, Arct AS
karin@arct.as / 950 72 726

30 års tverrfaglig ekspertise og internasjonale leveranser basert på en Mastergrad i Fysikk. Internasjonal arbeidserfaring som ‘Local Content’ Manager og Prosjektleder bl.a. i Afrika og som RegulatoryCompliancemanager i Alaska. Arbeidet med utvikling av ARCT™ siden 2016.

GUNELIE WINUM

Senior rådgiver, Responsible Business Advisors (RBA)
gw@rbadvisors.no / www.rbadvisors.no

25 års erfaring med bærekraft og bedrifters samfunnsansvar, risiko- og muligheter i globale leverandørkjeder. Kurset utallige små, mellomstore og store norske bedrifter, samt ca. 2 000 produsenter i Asia på bærekraft og samfunnsansvar.

TA KONTAKT FOR NÆRMERE INFORMASJON