Workshop

ARCT™ WORKSHOP

FNs BÆREKRAFTSMÅL

I dag forventes det at virksomheter innarbeider FNs bærekraftsmål i sin daglige drift.

Hva betyr dette for vår virksomhet?

ARCT tilbyr en engasjerende og praktisk workshop i FNs bærekraftsmål.
ARCT™ er en unik metode og kartleggingsverktøy for å involvere interessenter i veikrysset mellom samfunn, miljø og næringsliv.

  • Det digitale kartleggings-verktøyet ARCT™ brukes for å score og rapportere på FNs bærekraftsmål.
  • Vi benytter praktiske eksempler som involverer og engasjerer.
  • En ideell gruppe har 5-20 deltakere med 5 personer per bord.
  • Vi tilbyr varighet fra 2 timer til heldags workshop.
  • Formatet på workshopen kan skreddersys til din bedrift.

ARCT™ MAPPING TOOL
Interessent involvering – Stakeholder Engagement

ARCT™ er et digitalt kartleggingsverktøy som visualiserer hvordan ethvert prosjekt – ut fra sin lokasjon, påvirker og kan tilpasses omkringliggende miljø og samfunn på en bærekraftig måte.

ARCT™ tilbyr en unik løsning i å rapportere på bærekraft og FNs Global Goals.

ARCT™ er et sky-basert dataverktøy utviklet med støtte fra Innovasjon Norge, partnere og European Space Agency (ESA).

ARCT™ KURSLEDERE

Vi guider dere på valg av mål, implementering, måling og rapportering.

KARIN BERENTSEN

Grunnlegger og daglig leder, Arct AS
karin@arct.as / 950 72 726

30 års tverrfaglig ekspertise og internasjonale leveranser basert på en Mastergrad i Fysikk. Internasjonal arbeidserfaring som ‘Local Content’ Manager og Prosjektleder bl.a. i Afrika og som RegulatoryCompliancemanager i Alaska. Arbeidet med utvikling av ARCT™ siden 2016.

TA KONTAKT FOR NÆRMERE INFORMASJON